Friday, October 2, 2015

مرو بمان که دلم تنگ می شود بی تو


مرو بمان که دلم تنگ می شود بی تو
نگاه پنجره بی رنگ می شود بی تو
شبی که خلوت من از حضور تو خالیست
صدای شب چه بد آهنگ می شود بی تو
تمام فاصله ها با تو می شود نزدیک
همیشه فاصله فرسنگ می شود بی تو
نگاه سنگی من با تو نرم تر از آب
نگاه آب ولی سنگ می شود بی تو
کنار وسعت شب یک ستاره زیبا نیست
برای من که دلم تنگ می شود بی تو

No comments:

Post a Comment