Sunday, October 4, 2015

اللهم عجل لولیک الفرج


طول هفته که هیچ،
حتی جمعه هایمان هم بی یادِ تو می گذرد؛
فقط شاید غروب هایِ دلگیرش،
کمی از روزمرگی ها جدایمان کند...
و اِلّا
عهد هایمان پَر...
ندبه ها، پَر...
بندگی، پـــــَر...
اللهم عجل لولیک الفرج

No comments:

Post a Comment